Wednesday, 28/09/2022 - 03:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Chuẩn bị công tác đón học sinh đi học lại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên Virus cho toàn thể CBQL, GV, NV và học sinh trong toàn trường.

Chuẩn bị công tác đón học sinh đi học lại

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên Virus cho toàn thể CBQL, GV, NV và học sinh trong toàn trường.

Chuẩn bị công tác đón học sinh đi học lại

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên Virus cho toàn thể CBQL, GV, NV và học sinh trong toàn trường.