Wednesday, 28/09/2022 - 02:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Thực hiện kế hoạch số 05/CV-HĐ Đ của Hội đồng đội Tỉnh về việc triển khai sân chơi viết chữ đẹp Liên đội trường tiểu học Bùi Thị Xuân đã phát động phong trào và nhận được một số tác phẩm của các bạn học sinh

Thực hiện kế hoạch số 05/CV-HĐ Đ của Hội đồng đội Tỉnh về việc triển khai sân chơi viết chữ đẹp

Liên đội trường tiểu học Bùi Thị Xuân đã phát động phong trào và nhận được một số tác phẩm của các bạn học sinh

Thực hiện kế hoạch số 05/CV-HĐ Đ của Hội đồng đội Tỉnh về việc triển khai sân chơi viết chữ đẹp

Liên đội trường tiểu học Bùi Thị Xuân đã phát động phong trào và nhận được một số tác phẩm của các bạn học sinh